M.R. Medezeggenschapsraad

Als ouder kunt u uw stem laten horen op school. U kunt mee beslissen over een aantal schoolzaken. Elke school heeft dan ook een Medezeggenschapsraad, kortweg de M.R.. In de M.R .zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het onderwijzend personeel. Dit worden de twee geledingen genoemd. In de M.R. zijn beide geledingen met evenveel personen vertegenwoordigd.
Primaire doelstelling van de M.R. is dat zij het beleid op de school toetst zoals dat door de schoolleiding wordt uitgevoerd. De M.R. is hét platform waarin ouders mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan.
Voor de MR kunt u zich verkiesbaar stellen. De zittingsperiode is drie jaar. De M.R. vergadert gemiddeld zes keer per jaar, waarbij de directeur als adviseur een gedeelte van de tijd mee vergadert.
 
Belangrijke schoolzaken waarover de M.R. mee mag beslissen zijn:
• besteding van geld,
• vaststellen van de vakanties en de vrije dagen,
• het schoolplan en de schoolgids
• indelen groepen en de inzet van personeel
 
 
Leden M.R.
Voorzitter: Suzanne van Orsouw
Teamgeleding:
Linda van Giersbergen, Malika van Dijk
Oudergeleding:
Suzanne van Orsouw, Roel van Wordragen, Gemma van den Boom
GMR: Femke Kloster